Artikel 8:106 Awb

  • De werking van een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter wordt opgeschort totdat de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken of, indien hoger beroep is ingesteld, op het hoger beroep is beslist, indien:
    • a. de uitspraak betreft een besluit als bedoeld in artikel 9 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, of
    • b. tegen de uitspraak hoger beroep kan worden ingesteld bij een gerechtshof.
  • Het eerste lid geldt niet indien de uitspraak een beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit betreft.

Rechtspraak artikel 8:106 Awb

Artikel 8:106 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.