Artikel 2:3 Awb

  • Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender. 
  • Het bestuursorgaan zendt geschriften die niet voor hem bestemd zijn en die ook niet worden doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug aan de afzender.

Rechtspraak artikel 2:3 Awb (doorzendverplichting bestuursorgaan)

Doorzendverplichting als bedoeld in artikel 2:3 Awb geldt alleen voor stukken aan bestuursorganenRaad van State 6 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6497
Rechter kan doorzendverplichting als bedoeld in artikel 2:3 Awb ook toepassenRaad van State 18 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5697

Artikel 2:3 Awb doorzendverplichting bestuursorgaan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.