Artikel 5:50 Awb

 • Indien de overtreder in de gelegenheid wordt gesteld over het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete zijn zienswijze naar voren te brengen,
  • a. wordt het rapport reeds bij de uitnodiging daartoe aan de overtreder toegezonden of uitgereikt;
  • b. zorgt het bestuursorgaan voor bijstand door een tolk, indien blijkt dat de verdediging van de overtreder dit redelijkerwijs vergt.
 • Indien het bestuursorgaan nadat de overtreder zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat:
  • a. voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, of
  • b. de overtreding alsnog aan de officier van justitie zal worden voorgelegd,
  wordt dit schriftelijk aan de overtreder medegedeeld.

Rechtspraak artikel 5:50 Awb

Artikel 5:50 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.