Artikel 4:13 Awb

  • Een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. 
  • De in het eerste lid bedoelde redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven, noch een mededeling als bedoeld in artikel 4:14, derde lid, heeft gedaan.

Rechtspraak artikel 4:13 Awb (beslistermijn beschikking)

Artikel 4:13 Awb (beslistermijn beschikking) verplicht niet tot het nemen van een juist besluitRaad van State 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7771
Een langere beslistermijn voor het nemen van een beschikking – opgenomen in een beleidsregel – doet niet af aan de termijn opgenomen in artikel 4:13 AwbRaad van State 29 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG1839
Een kortere beslistermijn voor het nemen van een beschikking – opgenomen in een beleidsregel – is op grond van artikel 4:13 Awb toelaatbaarRaad van State 14 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1094
Bepalend voor de ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 4:13 Awb is de binnenkomst daarvan bij het bestuursorgaan, niet de binnenkomst bij de specifieke afdelingRaad van State 21 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ3645

Artikel 4:13 Awb beslistermijn beschikking
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.