Artikel 7:14 Awb

Artikel 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 4.1, met uitzondering van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze afdeling.

Rechtspraak artikel 7:14 Awb (toepasselijkheid bepalingen Awb tijdens bezwaar)

Een aanvraag kan tijdens de bezwaarprocedure niet op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling worden gesteld (toepasselijkheid bepalingen Awb tijdens bezwaar ex artikel 7:14 Awb)Raad van State 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3249
De indiener van een bezwaarschrift die geen belanghebbende is bij het besluit waartegen bezwaar is ingesteld (artikel 7:14 Awb), is geen belanghebbende zoals bedoeld in artikel 4:17 lid 6 Awb (dwangsom wegens niet tijdig beslissen)Raad van State 19 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4736
Artikel 7:14 Awb toepasselijkheid bepalingen Awb tijdens bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.