Artikel 7:14 Awb

Artikel 3:6, tweede lidafdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 4.1, met uitzondering van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze afdeling.

Rechtspraak

Een aanvraag kan tijdens de bezwaarprocedure niet op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling worden gesteld (artikel 7:14 Awb)Raad van State 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3249
De indiener van een bezwaarschrift die geen belanghebbende is bij het besluit waartegen bezwaar is ingesteld, is geen belanghebbende zoals bedoeld in artikel 4:17 lid 6 Awb (dwangsom wegens niet tijdig beslissen)Raad van State 19 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4736
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.