Artikel 3:1 Awb

  • Op besluiten, inhoudende algemeen verbindende voorschriften:
    • a. is afdeling 3.2 slechts van toepassing, voor zover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet; 
    • b. zijn de afdelingen 3.6 en 3.7 niet van toepassing. 
  • Op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten zijn de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet.

Rechtspraak artikel 3:1 Awb

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.