Artikel 10:13 Awb

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Rechtspraak artikel 10:13 Awb (delegatie)

Uit een delegatiebesluit moet op grond van artikel 10:13 Awb (delegatie) duidelijk volgen dat het gaat om delegatie en niet om bijvoorbeeld mandaatRaad van State 12 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3431
Bij een gedelegeerde bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:13 Awb (delegatie) kan ook in negatieve zin een beslissing (op een aanvraag) worden genomen (lees: een weigeringsbesluit)Raad van State 18 december 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF2098

Artikel 10:13 Awb delegatie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.