Artikel 6:10 Awb

  • Ten aanzien van een voor het begin van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien het besluit ten tijde van de indiening:
    • a. wel reeds tot stand was gekomen, of 
    • b. nog niet tot stand was gekomen, maar de indiener redelijkerwijs kon menen dat dit wel reeds het geval was. 
  • De behandeling van het bezwaar of beroep kan worden aangehouden tot het begin van de termijn.

Rechtspraak artikel 6:10 Awb (prematuur bezwaar of beroep)

Als een prematuur bezwaar- of beroepschrift als bedoeld in artikel 6:10 Awb niet-ontvankelijk moet worden verklaard, maar er inmiddels een reëel besluit (op bezwaar) is genomen, moet het premature bezwaar of beroep mede worden geacht tegen het reële besluit te zijn gericht en op die manier worden behandeldRaad van State 1 mei 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE2039

Artikel 6:10 Awb prematuur bezwaar of beroep
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.