Artikel 6:10 Awb

  • Ten aanzien van een voor het begin van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien het besluit ten tijde van de indiening: 
    • a. wel reeds tot stand was gekomen, of 
    • b. nog niet tot stand was gekomen, maar de indiener redelijkerwijs kon menen dat dit wel reeds het geval was. 
  • De behandeling van het bezwaar of beroep kan worden aangehouden tot het begin van de termijn.

Rechtspraak

Als een prematuur bezwaar- of beroepschrift als bedoeld in artikel 6:10 Awb niet-ontvankelijk moet worden verklaard, maar er inmiddels een reëel besluit (op bezwaar) is genomen, moet het premature bezwaar- of beroepschrift mede worden geacht tegen het reële besluit te zijn gericht en op die manier worden behandeldRaad van State 1 mei 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE2039
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.