Artikel 4:20d Awb

Rechtspraak artikel 4:20d Awb (dwangsom beschikking van rechtswege)

Na 4 weken na afloop van de beslistermijn kan het bestuursorgaan een dwangsom verbeuren voor het niet tijdig bekendmaken van een beschikking van rechtswege (artikel 4:20d Awb)Raad van State 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1986

Artikel 4:20d Awb dwangsom beschikking van rechtswege
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.