Artikel 4:20d Awb

Rechtspraak

Na 4 weken na afloop van de beslistermijn kan het bestuursorgaan een dwangsom verbeuren voor het niet tijdig bekendmaken van een vergunning van rechtswege (artikel 4:20d Awb)Raad van State 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1986
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.