Artikel 5:9 Awb

De beschikking tot oplegging van een bestuurlijke sanctie vermeldt:

  • a. de overtreding alsmede het overtreden voorschrift;
  • b. zo nodig een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd.

Rechtspraak artikel 5:9 Awb (inhoud bestuurlijke sanctie)

Bij schending van vormvoorschriften kan het besluit tot oplegging van een bestuurlijke sanctie toch in stand blijven als de overtreding door deze schending niet in zijn belangen of verdediging is geschaad (inhoud bestuurlijke sanctie ex artikel 5:9 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 november 2016, ECLI:NL:CBB:2016:387

Artikel 5:9 Awb inhoud bestuurlijke sanctie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.