Artikel 6:2 Awb

Voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep worden met een besluit gelijkgesteld: 

  • a. de schriftelijke weigering een besluit te nemen, en 
  • b. het niet tijdig nemen van een besluit.

Rechtspraak artikel 6:2 Awb (weigering en niet tijdig nemen besluit)

Ambtshalve beslissingen vallen ook onder het bereik van artikel 6:2 Awb (weigering en niet tijdig nemen besluit)Raad van State 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3260
Bij het uitblijven van een ambtshalve besluit waarvoor geen termijn is gesteld geldt artikel 6:2 Awb nietRaad van State 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3260
Degene die belanghebbende is bij een besluit kan afdwingen dat het bestuursorgaan ook daadwerkelijk een besluit neemt (artikel 6:2 Awb)Raad van State 13 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD3311
De persoon die een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb (uitgebreide procedure) heeft belang bij het tijdig nemen van een besluit ter afronding van de uitgebreide procedure (weigering en niet tijdig nemen besluit ex artikel 6:2 Awb)Raad van State 21 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7462
Het weigeren van het nemen van een besluit kan niet worden gelijkgesteld met de schriftelijke weigering een besluit te nemen als bedoeld in artikel 6:2 onder a Awb.Raad van State 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1590

Artikel 6:2 Awb weigering en niet tijdig nemen besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.