Artikel 4:82 Awb

Ter motivering van een besluit kan slechts worden volstaan met een verwijzing naar een vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in een beleidsregel.

Rechtspraak artikel 4:82 Awb (verwijzing naar beleidsregel)

Bij een besluit waarbij een vaste gedragslijn wordt gehanteerd die niet in een beleidsregel is neergelegd moet het bestuursorgaan steeds opnieuw motiveren waarom deze lijn gevolgd is (verwijzing naar beleidsregel ex artikel 4:82 Awb)Raad van State 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1825
Het bevoegd gezag mag bij besluitvorming een niet in een beleidsregel (artikel 1:3 lid 4 Awb) neergelegde richtlijn/vaste gedragslijn volgen mits het de keuze daarvoor bij ieder individueel besluit opnieuw motiveert (artikel 4:82 Awb)Raad van State 14 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2693
Van een niet in een beleidsregel neergelegde vaste gedragslijn (ex artikel 4:82 Awb) kan gemotiveerd worden afgeweken, waarbij de onderbouwing van de afwijking wordt getoetst aan het motiveringsbeginsel en de overige eisen die in de Awb aan de motivering van besluiten zijn gesteldRaad van State 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1016

Artikel 4:82 Awb verwijzing naar beleidsregel
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.