Artikel 4:82 Awb

Ter motivering van een besluit kan slechts worden volstaan met een verwijzing naar een vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in een beleidsregel.

Rechtspraak

Bij een besluit waarbij een vaste gedragslijn wordt gehanteerd die niet in een beleidsregel is neergelegd moet het bestuursorgaan steeds opnieuw motiveren waarom deze lijn gevolgd is (artikel 4:82 Awb)Raad van State 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1825
Het bevoegd gezag mag bij besluitvorming een niet in een beleidsregel (artikel 1:3 lid 4 Awb) neergelegde richtlijn/vaste gedragslijn volgen mits het de keuze daarvoor bij ieder individueel besluit opnieuw motiveert (artikel 4:82 Awb)Raad van State 14 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2693
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.