Artikel 7:5 Awb

  • Tenzij het horen geschiedt door of mede door het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan, geschiedt het horen door:
    • a. een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest, of 
    • b. meer dan een persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest. 
  • Voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, besluit het bestuursorgaan of het horen in het openbaar plaatsvindt.

Rechtspraak artikel 7:5 Awb (wijze van horen bezwaar)

Als 1 van de 3 ambtenaren van de bezwaarschriftencommissie – niet de voorzitter – die het horen heeft verzorgd het besluit heeft voorbesproken met de ambtenaar die het primaire besluit heeft genomen, maar niet aannemelijk is dat de meerderheid van de 3 ambtenaren bij de voorbereiding van het primaire besluit is betrokken of op enige wijze vooringenomen is, dan is artikel 7:5 Awb (wijze van horen bezwaar) niet geschondenRaad van State 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2284
Het verbod op vooringenomenheid is niet geschonden als de secretaris van een bezwaarschriftencommissie het bestuursorgaan in beroep bij de rechtbank vertegenwoordigt (artikel 7:5 Awb)Raad van State 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1097
Bij het ontbreken van een procesreglement over de openbaarheid van de beslissing op bezwaar, moet het bestuursorgaan daarover bij het besluit op bezwaar een beslissing nemen (artikel 7:5 Awb)Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3128

Artikel 7:5 Awb wijze van horen bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.