Artikel 6:9 Awb

  • Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. 
  • Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Rechtspraak artikel 6:9 Awb (verzendtheorie bezwaar en beroep)

Artikel 6:9 Awb (verzendtheorie bezwaar en beroep) is ook van toepassing op de indiening van een aanvullend/nader bezwaar- of beroepschriftRaad van State 13 augustus 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3038
Als uit de datum van stempel van ontvangst van een stuk blijkt dat het stuk te laat is binnengekomen, dan moet de indiener aannemelijk maken dat het eerder (tijdig) is binnengekomen (artikel 6:9 Awb)Raad van State 14 november 2017, ECLI:NL:RVS:2007:BB7821
Verzending van een bezwaar- of beroepschrift per fax is mogelijk. De fax moet binnen de termijn zijn ontvangen (artikel 6:9 Awb)Raad van State 16 mei 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA9532
Bij elektronische verzending van een bezwaarschrift moet het bezwaar voorafgaand aan het einde van de bezwaartermijn als bedoeld in artikel 6:9 Awb door het bestuursorgaan zijn ontvangen Centrale Raad van Beroep 23 maart 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT3617
De verzendtherorie van artikel 6:9 lid 2 Awb is van toepassing op alle postbezorgers (niet uitsluitend PostNL)Centrale Raad van Beroep 16 juni 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1207
Bestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande fase (bezwaar, beroep of hoger beroep) (artikel 6:9 Awb)Centrale Raad van Beroep 9 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1500
De “track en trace codes” van andere per aangetekende post verstuurde brieven kunnen onder omstandigheden worden gebruikt om te onderbouwen dat een bezwaar- of beroepschrift – dat bij een afhaaldienst van PostNL is aangeboden om aangetekend te worden verzonden – tijdig per post is bezorgd (artikel 6:9 Awb)Raad van State 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2583

Artikel 6:9 Awb verzendtheorie bezwaar en beroep
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.