Artikel 5:51 Awb

  • Indien van de overtreding een rapport is opgemaakt, beslist het bestuursorgaan omtrent het opleggen van de bestuurlijke boete binnen dertien weken na de dagtekening van het rapport.
  • De beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de gedraging aan het openbaar ministerie is voorgelegd, tot de dag waarop het bestuursorgaan weer bevoegd wordt een bestuurlijke boete op te leggen.

Rechtspraak artikel 5:51 Awb (beslistermijn rapport bestuurlijke boete)

De beslistermijn van artikel 5:51 Awb (beslistermijn rapport bestuurlijke boete) is een termijn van orde, na het verstrijken van de termijn is het bestuursorgaan dus nog steeds bevoegd een bestuurlijke boete op te leggenRaad van State 11 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW1613

Artikel 5:51 Awb beslistermijn rapport bestuurlijke boete
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.