Artikel 2:16 Awb

  • Aan het vereiste van ondertekening is voldaan door een elektronische handtekening, indien de methode die daarbij voor ondertekening is gebruikt, voldoende betrouwbaar is, gelet op de aard en inhoud van het elektronische bericht en het doel waarvoor het is gebruikt.
  • Indien de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektronische bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt dit noodzakelijk maken, kan bij wettelijk voorschrift het gebruik worden voorgeschreven van een bepaald type elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 10, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 (PbEU 2014, L257). Daarbij kunnen aanvullende eisen worden gesteld, tenzij het gaat om een geavanceerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 11 of een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12 van die verordening.

Rechtspraak artikel 2:16 Awb (elektronische handtekening)

Artikel 2:16 Awb (eisen elektronische handtekening) is niet van toepassing op via gewone post ingediend bericht dat is aangemaakt en ondertekend in een digitaal systeem (fysieke handtekening ontbreekt)Raad van State 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2374

Artikel 2:16 Awb elektronische handtekening
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.