Artikel 3:7 Awb

  • Het bestuursorgaan waaraan advies wordt uitgebracht, stelt aan de adviseur, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak. 
  • Artikel 5.1 van de Wet open overheid is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 3:7 Awb

Artikel 3:7 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.