Artikel 2:4 Awb

  • Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 
  • Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Rechtspraak artikel 2:4 Awb (verbod van vooringenomenheid)

Overheid moet nodige objectiviteit betrachten en zich niet door vooringenomenheid laten leiden (artikel 2:4 Awb)Raad van State 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:701
(Schijn van) vooringenomenheid als bedoeld in artikel 2:4 Awb kan in bezwaar worden gerepareerdRaad van State 13 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD9965
Schijn van belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 2:4 Awb moet worden gemeden (beslissende stem over voorstel tot verlening planologische medewerking)Raad van State 7 augustus 2002,
ECLI:NL:RVS:2002:AE6228
Bij onvervangbare bestuurder met persoonlijk belang moet worden gezocht naar mogelijkheden om zijn/haar invloed te beperken (bijvoorbeeld adviseurs betrekken) – verbod van vooringenomenheid ex artikel 2:4 AwbRaad van State 28 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ5724 
Artikel 2:4 Awb verbod van vooringenomenheid
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.