Artikel 5:53 Awb

  • Dit artikel is van toepassing indien voor de overtreding een bestuurlijke boete van meer dan € 340 kan worden opgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
  • In afwijking van artikel 5:48 wordt van de overtreding steeds een rapport of proces-verbaal opgemaakt.
  • In afwijking van afdeling 4.1.2 wordt de overtreder steeds in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

Rechtspraak artikel 5:53 Awb

Artikel 5:53 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.