Artikel 8:74 Awb

  • Indien de bestuursrechter het beroep gegrond verklaart, houdt de uitspraak tevens in dat aan de indiener van het beroepschrift het door hem betaalde griffierecht wordt vergoed door het bestuursorgaan. 
  • In de overige gevallen kan de uitspraak inhouden dat het betaalde griffierecht door het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Rechtspraak artikel 8:74 Awb (griffierecht)

Vergoeding van het griffierecht als bedoeld in artikel 8:74 Awb is ook mogelijk bij een gedeeltelijke gegrondverklaring van het beroepRaad van State 28 november 1996, H01.96.0358
Het is niet mogelijk rentevergoeding over het griffierecht te krijgen (artikel 8:74 Awb)Centrale Raad van Beroep 7 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ5516
Bij een niet-ontvankelijkheid van het beroep wegens het geheel tegemoet komen aan de bezwaren van een belanghebbende bestaat recht op vergoeding van het griffierecht, tenzij het beroep uitsluitend en noodzakelijkerwijs is ingesteld door de handelswijze van de belanghebbende (artikel 8:74 Awb)Hoge Raad 3 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO5988
Indien beroep is ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit dat mede gericht is op het alsnog genomen besluit (zie hiervoor artikel 6:20 lid 4 Awb), bestaat geen recht op vergoeding van het griffierecht als het beroep tegen het alsnog genomen besluit ongegrond wordt verklaard (artikel 8:74 Awb)Centrale Raad van Beroep 20 augustus 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AJ6875
Bij een onbevoegdverklaring door een rechter bestaat in beginsel recht op vergoeding van het griffierecht als bedoeld in artikel 8:74 AwbRaad van State 23 januari 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AD9422

Artikel 8:74 Awb griffierecht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.