Artikel 3:3 Awb

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Rechtspraak artikel 3:3 Awb (detournement de pouvoir)

Subsidieverplichting ter voorkoming van topsalarissen is geen doelgebonden subsidieverplichting als bedoeld in artikel 4:38 Awb. Het is een ‘oneigenlijke’ verplichting als bedoeld in in artikel 4:39 Awb (detournement de pouvoir ex artikel 3:3 Awb)Raad van State 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2348

Artikel 3:3 Awb detournement de pouvoir
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.