Artikel 3:3 Awb

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Rechtspraak

Subsidieverplichting ter voorkoming van topsalarissen is geen doelgebonden subsidieverplichting als bedoeld in artikel 4:38 Awb. Het is een ‘oneigenlijke’ verplichting als bedoeld in in artikel 4:39 Awb (detournement de pouvoir ex artikel 3:3 Awb)Raad van State 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2348

Artikel 3:3 Awb detournement de pouvoir
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.