Artikel 3:3 Awb

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Rechtspraak

Subsidieverplichting ter voorkoming van topsalarissen is geen doelgebonden subsidieverplichting als bedoeld in artikel 4:38 Awb. Het is een ‘oneigenlijke’ verplichting als bedoeld in in artikel 4:39 Awb (artikel 3:3 Awb)Raad van State 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2348
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.