Artikel 10:2 Awb

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Rechtspraak artikel 10:2 Awb (grenzen mandaat)

Het mandaatbesluit hoeft niet bij het genomen besluit worden gevoegd of anderszins worden toegelicht (grenzen mandaat ex artikel 10:2 Awb)Raad van State 3 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW7337
Een besluit dat niet binnen een verleend mandaat is genomen moet als onbevoegd genomen worden beschouwd en om deze reden worden vernietigd (artikel 10:2 Awb)Raad van State 16 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP4756
Een onbevoegd genomen besluit in mandaat kan alsnog door het juiste bestuursorgaan worden bekrachtigd (zie ook artikel 6:22 Awb) (artikel 10:2 Awb)Raad van State 22 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1230

Artikel 10:2 Awb grenzen mandaat
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.