Artikel 8:51d Awb

Indien de bestuursrechter in hoogste aanleg uitspraak doet, kan hij het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. De artikelen 8:51a, eerste lid, tweede volzin, en tweede lid8:51b, tweede en derde lid, en 8:51c, aanhef en onderdelen b tot en met d, zijn van toepassing.

Rechtspraak artikel 8:51d Awb

Artikel 8:51d Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.