Artikel 3:48 Awb

  • De vermelding van de motivering kan achterwege blijven indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.
  • Verzoekt een belanghebbende binnen een redelijke termijn om de motivering, dan wordt deze zo spoedig mogelijk verstrekt.

Rechtspraak artikel 3:48 Awb

Artikel 3:48 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.