Artikel 3:23 Awb

  • Het coördinerend bestuursorgaan bevordert een doelmatige en samenhangende besluitvorming, waarbij de bestuursorganen bij de beoordeling van de aanvragen in ieder geval rekening houden met de onderlinge samenhang daartussen en tevens letten op de samenhang tussen de te nemen besluiten.
  • De andere betrokken bestuursorganen verlenen de medewerking die voor het welslagen van een doelmatige en samenhangende besluitvorming nodig is.

Rechtspraak artikel 3:23 Awb

Artikel 3:23 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.