Artikel 5:10 Awb

  • Voor zover een bestuurlijke sanctie verplicht tot betaling van een geldsom, komt deze geldsom toe aan het bestuursorgaan dat de sanctie heeft opgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
  • Het bestuursorgaan kan de geldsom invorderen bij dwangbevel.

Rechtspraak artikel 5:10 Awb

Artikel 5:10 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.