Artikel 4:129 Awb

Indien het bestuursorgaan een vergoeding als bedoeld in artikel 4:126 toekent, vergoedt het tevens:

  • a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;
  • b. redelijke kosten ter zake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere deskundige bijstand bij de vaststelling van de schade;
  • c. indien voor de indiening van de aanvraag een recht is geheven, het betaalde recht;
  • d. de wettelijke rente vanaf de ontvangst van de aanvraag, of indien de schade op een later tijdstip ontstaat, vanaf dat tijdstip.

Rechtspraak artikel 4:129 Awb (vergoeding kosten nadeelcompensatie)

Artikel 4:129 Awb vergoeding kosten nadeelcompensatie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.