Artikel 3:24 Awb

Onverminderd artikel 3:23, vierde lid, vangt de termijn voor het nemen van de besluiten, bedoeld in artikel 3:23, eerste lid, aan met ingang van de dag waarop de laatste aanvraag is ontvangen.

Rechtspraak artikel 3:24 Awb

Artikel 3:24 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.