Artikel 10:10 Awb

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Rechtspraak artikel 10:10 Awb (mandaatbesluit bijgevoegd)

Bij een in mandaat genomen besluit hoeft het mandaatbesluit zelf niet te worden bijgevoegd (artikel 10:10 Awb)Raad van State 3 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW7337

Artikel 10:10 Awb mandaatbesluit bijgevoegd
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.