Artikel 10:10 Awb

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Rechtspraak

Bij een in mandaat genomen besluit hoeft het mandaatbesluit zelf niet te worden bijgevoegd (artikel 10:10 Awb)Raad van State 3 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW7337
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.