Artikel 1:6 Awb

De hoofdstukken 2 tot en met 8 en 10 van deze wet zijn niet van toepassing op: 

  • a. de opsporing en vervolging van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen; 
  • b. de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet 2000
  • c. de tenuitvoerlegging van andere vrijheidsbenemende maatregelen in een inrichting die in hoofdzaak bestemd is voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen; 
  • d. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht
  • e. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Rechtspraak artikel 1:6 Awb (opsporing vervolging)

Artikel 1:6 Awb opsporing vervolging
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.