Artikel 8:110 Awb

  • Indien hoger beroep is ingesteld, kan degene die ook hoger beroep had kunnen instellen, incidenteel hoger beroep instellen. De voorschriften omtrent het hoger beroep zijn van toepassing, tenzij in deze titel anders is bepaald.
  • Het incidenteel hoger beroep wordt ingesteld binnen zes weken nadat de hogerberoepsrechter de gronden van het hoger beroep aan de desbetreffende partij heeft verzonden.
  • Binnen vier weken nadat de hogerberoepsrechter de gronden van het incidenteel hoger beroep aan partijen heeft verzonden, kunnen deze partijen schriftelijk hun zienswijze omtrent het incidenteel hoger beroep naar voren brengen.
  • De hogerberoepsrechter kan de in het tweede en derde lid genoemde termijnen verlengen of, indien hij het hoger beroep behandelt met overeenkomstige toepassing van afdeling 8.2.3, verkorten.
  • Voor het incidenteel hoger beroep is geen griffierecht verschuldigd.

Rechtspraak artikel 8:110 Awb (incidenteel hoger beroep)

Incidenteel hoger beroep als bedoeld in artikel 8:110 Awb is niet-ontvankelijk als de gronden van dit beroep identiek zijn aan de gronden van het principaal hoger beroepRaad van State 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:681
Een incidenteel hoger beroep als bedoeld in artikel 8:110 Awb is ook ontvankelijk als daarin niet uitdrukkelijk is vermeld dat incidenteel hoger beroep wordt ingesteldRaad van State 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1951
Incidenteel hoger beroep als bedoeld in artikel 8:110 Awb is niet beperkt tot de onderdelen van de uitspraak in eerste aanleg waar het principaal hoger beroep zich tegen richtRaad van State 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1864

Artikel 8:110 Awb incidenteel hoger beroep
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.