Artikel 3:22 Awb

Bij of krachtens het in artikel 3:21, eerste lid, onderdeel a, bedoelde wettelijk voorschrift of bij het in artikel 3:21, eerste lid, onderdeel b, bedoelde besluit wordt een van de betrokken bestuursorganen aangewezen als coördinerend bestuursorgaan.

Rechtspraak artikel 3:22 Awb

Artikel 3:22 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.