Artikel 3:22 Awb

  • Het coördinerend bestuursorgaan bevordert een doelmatige en samenhangende voorbereiding van besluiten, waarbij de bestuursorganen bij de beoordeling van de aanvragen in ieder geval rekening houden met de onderlinge samenhang tussen de aanvragen en tussen de te nemen besluiten.
  • De bevoegde bestuursorganen verlenen de medewerking die voor het welslagen van de coördinatie nodig is.

Rechtspraak artikel 3:22 Awb

Artikel 3:22 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.