Artikel 5:41 Awb

Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.

Rechtspraak artikel 5:41 Awb (geen verwijt bestuurlijke boete)

Bij het ontbreken van enige schuld mag geen punitieve sanctie (waaronder een bestuurlijke boete) worden opgelegd (geen verwijt bestuurlijke boete ex artikel 5:41 Awb)Raad van State 22 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ8855
Het niet kunnen vaststellen van de mate van verwijtbaarheid leidt tot een matiging van de bestuurlijke boete (geen verwijt bestuurlijke boete ex artikel 5:41 Awb)Raad van State 2 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6673

Artikel 5:41 Awb geen verwijt bestuurlijke boete
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.