Artikel 5:41 Awb

Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.

Rechtspraak

Bij het ontbreken van enige schuld mag geen punitieve sanctie (waaronder een bestuurlijke boete) worden opgelegd (geen verwijt bestuurlijke boete ex artikel 5:41 Awb)Raad van State 22 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ8855
Het niet kunnen vaststellen van de mate van verwijtbaarheid leidt tot een matiging van de bestuurlijke boete (geen verwijt bestuurlijke boete ex artikel 5:41 Awb)Raad van State 2 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6673
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.