Artikel 4:11 Awb

Het bestuursorgaan kan toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 achterwege laten voor zover: 

  • a. de vereiste spoed zich daartegen verzet; 
  • b. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, of
  • c. het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.

Rechtspraak artikel 4:11 Awb

Artikel 4:11 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.