Artikel 5:39 Awb

  • Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist.
  • De bestuursrechter kan de beslissing op het beroep of hoger beroep tegen de beschikking tot invordering echter verwijzen naar een ander orgaan, indien behandeling door dit orgaan gewenst is.
  • In beroep of hoger beroep legt de belanghebbende zo mogelijk een afschrift over van de beschikking die hij betwist.
  • Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om voorlopige voorziening.

Rechtspraak artikel 5:39 Awb (bezwaar en beroep last onder dwangsom)

Als het beroep tegen een last onder dwangsom niet-ontvankelijk is, dan komt de rechter niet toe aan een beoordeling van (eventuele) invorderingsbesluiten (bezwaar en beroep last onder dwangsom ex artikel 5:39 Awb)Raad van State 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3600

Artikel 5:39 Awb bezwaar en beroep last onder dwangsom
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.