Artikel 3:41 Awb

  • De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 
  • Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in het eerste lid, geschiedt zij op een andere geschikte wijze.

Rechtspraak artikel 3:41 Awb (bekendmaking besluit)

Ambtelijk rapportage waarin deponering in brievenbus is vastgelegd kan aannemelijkheid van uitreiking besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb aantonenCentrale Raad van Beroep 13 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3486
Bij aangetekende verzending per post zonder retourzending staat verzending van het besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb vastCentrale Raad van Beroep 11 maart 2008, ECLI:NL:CBB:2008:BC6533
Bij retourzending van aangetekende post zonder het achterlaten van een afhaalbericht is geen sprake van een rechtsgeldige bekendmaking als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:7
Bij toezending aan in bezwaarschrift opgegeven adres is sprake van rechtsgeldige bekendmaking als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 24 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB6318
Bij verhuizing dient de aanvrager/vergunninghouder het bestuursorgaan van de adreswijziging op de hoogte te stellen (artikel 3:41 Awb)Centrale Raad van Beroep 3 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3369
Bij een ambtshalve besluit is sprake van een rechtsgeldige bekendmaking als bedoeld in artikel 3:41 Awb als het besluit is verzonden naar het laatst bekende adres van de betrokkeneCentrale Raad van Beroep 30 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1143
Bij bekendmaking van het besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de BRPRaad van State 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2196
Bij bekendmaking van een besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb aan meerdere personen op verschillende data, vangt de bezwaar-/beroepstermijn voor de personen op verschillende momenten aanCentrale Raad van Beroep 15 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4311
Een besluit dat niet rechtsgeldig bekend is gemaakt ex artikel 3:41 Awb, kan niet in werking tredenRaad van State 22 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV2250
Bij rechtsgeldige bekendmaking van een besluit ex artikel 3:41 Awb per e-mail, komt het voor rekening van de betrokkenen dat hij/zij zijn/haar e-mails niet regelmatig leestCentrale Raad van Beroep 18 oktober 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4159
Bekendmaking via het aanplakken van het besluit kan een rechtsgeldige bekendmaking zijn als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1919
Bekendmaking van het besluit via de Staatscourant kan een rechtsgeldige bekendmaking zijn als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 4 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9995
De enkele ontkenning van ontvangst van het besluit is niet voldoende om niet van een rechtsgeldige bekendmaking ex artikel 3:41 Awb te kunnen sprekenRaad van State 13 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1417
Bij de bekendmaking van een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het moment van verzending doorslaggevend, niet het moment van ontvangst van het besluit door de aanvrager (artikel 3:41 Awb)Raad van State 24 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2473

Artikel 3:41 Awb bekendmaking besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.