Artikel 3:21 Awb

  • Deze paragraaf is van toepassing op besluiten ten aanzien waarvan dit is bepaald:
    • a. bij wettelijk voorschrift, of
    • b. bij besluit van de tot het nemen van die besluiten bevoegde bestuursorganen.
  • Deze paragraaf is niet van toepassing op besluiten als bedoeld in artikel 4:21, tweede lid, of ten aanzien waarvan bij of krachtens wettelijk voorschrift een periode is vastgesteld, na afloop waarvan wordt beslist op aanvragen die in die periode zijn ingediend.

Rechtspraak artikel 3:21 Awb

Artikel 3:21 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.