Artikel 1:7 Awb

  • Indien door een bestuursorgaan ingevolge enig wettelijk voorschrift advies moet worden gevraagd of extern overleg moet worden gevoerd inzake een besluit alvorens een zodanig besluit kan worden genomen, geldt dat voorschrift niet indien het voorgenomen besluit uitsluitend strekt tot uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Europese Commissie. 
  • Het eerste lid is niet van toepassing op het horen van de Raad van State.

Rechtspraak artikel 1:7 Awb (advies extern overleg)

Artikel 1:7 Awb advies extern overleg
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.