Artikel 3:45 Awb

  • Indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt. 
  • Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Rechtspraak artikel 3:45 Awb (rechtsmiddelenclausule besluit)

Het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule bij een besluit (artikel 3:45 Awb) leidt in beginsel tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijdingRaad van State 21 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2131
Bij toepassing van de Crisis- en herstelwet moet betrokkene bij het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule bij een besluit alsnog binnen 3 weken zijn/haar pro forma beroep (beroep zonder gronden) aanvullen (artikel 3:45 Awb)Raad van State 27 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR3250

Artikel 3:45 Awb rechtsmiddelenclausule besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.