Artikel 6:5 Awb

 • Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
  • a. de naam en het adres van de indiener; 
  • b. de dagtekening; 
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht; 
  • d. de gronden van het bezwaar of beroep. 
 • Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd. 
 • Indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Rechtspraak artikel 6:5 Awb (inhoud bezwaar- en beroepschrift)

Een bezwaar- of beroepschrift kan op grond van artikel 6:5 Awb niet anoniem worden ingediendRaad van State 5 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR3305
Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend met een fysieke handtekening (inhoud bezwaar- en beroepschrift ex artikel 6:5 Awb)Raad van State 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2374
Onder een adres als bedoeld in artikel 6:5 Awb (inhoud bezwaar- en beroepschrift) kan niet een e-mailadres worden verstaanRaad van State 3 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AH8972
Het is onvoldoende in een bezwaar- en beroepschrift te vermelden dat het besluit in strijd is met de in het besluit vermelde (wets)artikelen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dat het besluit berust op een onjuiste feitelijke grondslag (artikel 6:5 Awb)Centrale Raad van Beroep 31 oktober 2007,
ECLI:NL:CRVB:2007:BB7463
Het is onvoldoende in (hoger) beroep enkel te vermelden dat de beslissing in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (inhoud bezwaar- en beroepschrift ex artikel 6:5 Awb)Centrale Raad van Beroep 27 december 2001,
ECLI:NL:CRVB:2001:AD8574
Bij het uitbrengen van een deskundigenbericht van de StAB op verzoek van de rechter, is het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat dit verzoek is gedaan in strijd met een goede procesorde (inhoud beroepschrift ex artikel 6:5 Awb)Raad van State 7 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:628
Na afloop van de beroepstermijn of de termijn voor het aanvullen van de gronden kan de omvang van het geding niet worden uitgebreid door het aanvechten van een nieuw besluitonderdeel (inhoud beroepschrift ex artikel 6:5 Awb)Raad van State 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1722
Gronden die niet in het bezwaarschrift zijn aangevoerd kunnen in beginsel niet om die reden buiten de inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift worden gelaten (inhoud bezwaarschrift ex artikel 6:5 Awb)Raad van State 7 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD1087

Artikel 6:5 Awb inhoud bezwaar- en beroepschrift
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.