Artikel 8:51a Awb

  • De bestuursrechter kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. De vorige volzin vindt geen toepassing, indien belanghebbenden die niet als partij aan het geding deelnemen daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld.
  • De bestuursrechter bepaalt de termijn waarbinnen het bestuursorgaan het gebrek kan herstellen. Hij kan deze termijn verlengen.

Rechtspraak artikel 8:51a Awb (bestuurlijke lus)

Een rechter moet eerst nagaan of de rechtsgevolgen van een te vernietigen besluit in stand kan worden gelaten of dat hij zelf in de zaak kan voorzien. Pas als dit niet kan, dan moet hij nagaan of een bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb kan worden toegepastCentrale Raad van Beroep 3 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO3642
De afwijzing van een verzoek van een partij tot toepassing van de bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb moet door de rechter worden gemotiveerdRaad van State 19 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT8578
Het toepassen van de bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb is een bevoegdheid van en geen verplichting voor de rechterRaad van State 13 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1079
De termijn die bij een bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb aan een of meer partijen wordt opgelegd is voor partijen bindendRaad van State 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2840
In het onderzoek ter zitting na het toepassen van een bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb niet worden gesloten, dan kan een nader besluit in de beoordeling van de rechter worden meegenomen Raad van State 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1115
Een na de bij bestuurlijke lus (ex artikel 8:51a Awb) gegeven termijn genomen besluit kan alsnog in de beoordeling van het (hoger) beroep worden meegenomenRaad van State 12 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:812
Een beslissing van de rechter tot verlenging van de termijn van de bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb moet openbaar worden gemaaktRaad van State 14 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1054
De termijn van een bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb kan meerdere keren worden verlengdRaad van State 8 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN6156
De toepassing van artikel 8:51a Awb (bestuurlijke lus) is een bevoegdheid van de bestuursrechter en geen verplichtingRaad van State 7 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2635
In het algemeen geldt dat het bestuursorgaan bij herstel van een gebrek in het kader van een bestuurlijke lus (ex artikel 8:51a Awb) mede acht dient te slaan op inmiddels gewijzigde feiten en omstandigheden. Dit beginsel kan onder omstandigheden echter uitzondering lijdenRaad van State 26 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1639

Artikel 8:51a Awb bestuurlijke lus
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.