Artikel 3:9 Awb

Indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en gedragingen dat door een adviseur is verricht, dient het bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat dit onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

Rechtspraak artikel 3:9 Awb (vergewisplicht bestuursorgaan)

Vergewisplicht als bedoeld in artikel 3:9 Awb geldt ook voor adviseurs zonder wettelijke statusCentrale Raad van Beroep 11 april 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1113
Bestuursorgaan moet erop toezien dat de adviseur zijn taak zonder vooringenomenheid vervult (artikel 3:9 Awb)Raad van State 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3234
Bestuursorgaan moet zich op grond van artikel 3:9 Awb vergewissen van de onpartijdigheid van de deskundigeRaad van State 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2893
Bestuursorgaan moet zich op grond van artikel 3:9 Awb vergewissen dat het advies naar wijze van totstandkoming zorgvuldig en naar inhoud inzichtelijk en concludeert isRaad van State 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1674
Bij een deskundig tegenadvies mag het bestuursorgaan daar niet zonder meer aan voorbijgaan. Er bestaat dan aanleiding daarop te reageren, al dan niet na consultatie van de adviseur (vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb)Raad van State 5 oktober 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3800
Een vaste adviesrelatie kan meebrengen dat het bestuursorgaan meer op de expertise van de adviseur mag afgaan, mits het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen (vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb)Raad van State 4 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ3440
Bestuursorgaan mag in beginsel van advies van Bureau Bibob uitgaan, mits het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen (vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb)Raad van State 27 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5265
Ambtenaren mogen in beginsel lid zijn van een monumentencommissie in de eigen gemeente, tenzij er in een concreet geval aanleiding bestaat voor het oordeel dat een specifieke ambtenaar geen lid had mogen zijn (vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb)Raad van State 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2859

Artikel 3:9 Awb vergewisplicht bestuursorgaan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.