Artikel 5:31a Awb

  • De aanvrager van een last onder bestuursdwang, dan wel een andere belanghebbende die door de overtreding wordt benadeeld, kan het bestuursorgaan verzoeken bestuursdwang toe te passen.
  • Het verzoek kan worden gedaan na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 5:24, tweede lid.
  • Het bestuursorgaan beslist binnen vier weken op het verzoek. De beslissing is een beschikking.

Rechtspraak artikel 5:31a Awb (last onder bestuursdwang onbepaalde tijd opgeschort)

De uitvoering van een last onder bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb kan niet voor onbepaalde tijd worden opgeschort (artikel 5:31a Awb)Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2547
Een verzoek tot toepassing van bestuursdwang (toepassingsbeschikking ex artikel 5:31a Awb) moet in beginsel door het bevoegd gezag worden ingewilligd, tenzij sprake is van bijzondere omstandighedenRaad van State 29 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:306

Artikel 5:31a Awb last onder bestuursdwang onbepaalde tijd opgeschort
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.